Cookies

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger behandles i samsvar med juridiske forpliktelser og de legitime interessene til Norsk Boligservice s.l. ved å:

1. Administrere forespørsler om informasjon fra brukere. Personopplysningene til personene som ber om informasjon mottatt gjennom kanalene til Norsk Boligservice s.l. (nettside, post, e-post, telefon, sosiale nettverk), vil bli behandlet utelukkende med det formål å imøtekomme nevnte forespørsler innenfor de lovfestede grensene, og for å gi den nødvendige informasjonen gjennom hvilke som helst av de kommunikasjonsmidlene som er angitte.

2. For kommunikasjon med brukere og kundeservice. Personopplysninger vil bli behandlet for å muliggjøre effektiv kommunikasjon med den tilknyttede brukeren eller kunden gjennom hvilke som helst av midlene som er tilgjengelige for Norsk Boligservice s.l. (nettside, postadresse, telefon, e-post) og i henhold til gjeldende regelverk om kundeservice. Personopplysninger vil kun bli oppbevart i den tiden som er strengt nødvendig for formålene med nevnte kommunikasjon og for å løse mulige påfølgende hendelser, hvoretter de vil bli slettet.

3. For den administrative og regnskapsmessige forvaltningen angående tjenestene som er avtalte av brukere og kunder av Norsk Boligservice s.l.

4. Personopplysningene som oppgis under det kontraktsmessige eller kommersielle forholdet, vil bli brukt til å sende kommersiell informasjon om produkter og tjenester. Personopplysningene som er oppgitt av interessenten vil bli behandlet og brukt til å sende annonsemateriell, både på vanlige og elektroniske måter, om spesifikke produkter og tjenester til Norsk Boligservice s.l., basert på kundens profil og preferanser. Personopplysninger vil bli oppbevart i den tiden som er nødvendig og i samsvar med de frister som er fastsatt i gjeldende lovgivning.

Vi informerer deg om at du kan utøve dine rettigheter når som helst i henhold til de lovfestede vilkårene, ved å sende en skriftlig henvendelse til følgende adresse: Ángel Guimerà 1, local B, 35120 Arguineguín, Mogán, Kanariøyene, Spania.